آژآنس خلاقیت وبسیما

مدیریت تجربه مشتری

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Review: 4.67 - "مدیریت تجربه مشتری" by , written on 06/02/2017

به طراحی تعاملات مشتری و واکنش به آن جهت دستیابی به انتظارات مشتری یا حتی فراتر از آن، و همچنین تلاش برای افزایش رضایت، وفاداری و حمایت مشتری را مدیریت تجربه مشتری می گویند.

بحث و بررسی تکمیلی

Name
Url
من ربات نیستم!
متن پیام

    4
  • و
  • o
    oscar
  • و
  • ش
    شاندرمن