CSS Sprite

آموزش تکنیک های CSS و یکپارچه سازی تصاویر جهت بهینه سازی سایت و افزایش سرعت آن.

افزایش-سرعت-سایت
17Mar2013

CSS Sprite چیست؟

CSS Sprite چیست؟ چه کارایی دارد؟ و چگونه انجام دهیم؟ آیا با مفهوم CSS Sprite آشنایی دارید؟ اسم آن می ...