آژآنس خلاقیت وبسیما

پیوند یکتا

پیوند-یکتا
424

پیوند یکتا و استفاده از خط تیره

گوگل بطور واضحی مشخص کرده که استفاده از خط تیره در پیوند یکتا (آدرس صفحات یا URL) در مقایسه با خط زیرین، شناسایی صفحات را برای موتور جستجو آسانتر میکند و ...

مدت مطالعه: 3:30 دقیقه
websima full ads
websima right ads
websima left ads