آژآنس خلاقیت وبسیما

افزایش پیج رنک

پیج رنک چیست
3.8554

پیج رنک گوگل چیست؟

در طول هرسال گوگل چهار بار پیج رنک صفحات را با یک عدد بین 1 تا 10 مشخص میکند. این معیار برای هر صفحه جداگانه تعریف میشود و مربوط به کل سایت نیست...

مدت مطالعه: 4 دقیقه
websima full ads
websima right ads
websima left ads