اصول طراحی سایت - صفحه 4

Long Scrolling چیست؟
14Aug2016

Long Scrolling چیست؟

Long Scrolling یا پیمایش طولانی یکی از شیوه های طراحی که در سال 2016 طراحان وبسایت برای استفاده از آ ...

بهینه سازی فرم ها در طراحی سایت
22Jun2016

بهینه سازی فرم ها در طراحی سایت

یکی از مهمترین مسائل هنگام طراحی سایت توجه به فرم های ارتباط با مشتری، ارسال دیدگاه، ثبت نام، ورود، ...

طراحی خطای 404 برای سایت
28May2016

طراحی خطای 404 برای سایت

با ورود به صفحه مرورگر شما درخواست را به سرور ارسال میکند در صورتی که سرور صفحه مرورد نظر را پیدا نک ...

طراحی صفحه بندی برای سایت
15May2016

طراحی صفحه بندی برای سایت

تقریبا 90 درصد وب سایت ها در بخشی از خود صفحه بندی را استفاده کرده اند؛ ولی چقدر به اصول طراحی آن و ...