آژآنس خلاقیت وبسیما

آموزش

html5
510

آشنایی با زبان HTML5

HTML5 چیست؟ HTML5 جدیدترین نسل از زبان hyper text market مورد استفاده در طراحی سایت ...

مدت مطالعه: 5 دقیقه
افزایش-سرعت-سایت
3.6349

CSS Sprite چیست؟

CSS Sprite چیست؟ چه کارایی دارد؟ و چگونه انجام دهیم؟ آیا با مفهوم CSS Sprite ...

مدت مطالعه: 7:30 دقیقه
websima full ads
websima right ads
websima left ads