آژآنس خلاقیت وبسیما

Long Scrolling چیست؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Review: 4.4 - "Long Scrolling چیست؟" by , written on 14/08/2016

Long Scrolling یا پیمایش طولانی یکی از شیوه های طراحی که در سال 2016 طراحان …

بحث و بررسی تکمیلی

Name
Url
من ربات نیستم!
متن پیام

  12
 • و
 • ا
  احمد
 • و
 • و
 • M
  MEhran
 • M
  MEhran
 • و
 • M
  MEhran
 • و
 • M
  MEhran
 • و
 • ا
  امین خادمیان