آژآنس خلاقیت وبسیما

featured snippet گوگل چیست؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Review: 4.44 - "featured snippet گوگل چیست؟" by , written on 30/04/2016

Featured Snippet هنگام جستجوی عبارات طولانی و پرسشی نمایش داده میشود که با الگوریتم هایی مشخص از صفحات وب دریافت میگردد.

بحث و بررسی تکمیلی

Name
Url
من ربات نیستم!
متن پیام

  4
 • و
 • ا
  امین
 • ا
  امین
 • ح
  حسین