آژآنس خلاقیت وبسیما

Bounce Rate چیست؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Review: 3.91 - "Bounce Rate چیست؟" by , written on 21/06/2013

ضریب بازگشت (Bounce Rate) به معنی درصد کاربرانی است که پس از ورود به سایت شما بدون مشاهده صفحه دیگری از آن خارج میشوند. ضریب بازگشت از جمله عوامل مهم در …

بحث و بررسی تکمیلی

Name
Url
من ربات نیستم!
متن پیام

  83
 • و
 • آ
  آذین رو
 • و
 • ا
  احسان
 • ح
  حامد فرّی
 • ط
  طراحی سایت اختصاصی وردپرس
 • و
 • ح
  حسین
 • و
  وحید
 • و
 • ش
  شارژک
 • ش
  شارژک
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • م
  محمد
 • د
  دانلود فیلم دوبله فارسی
 • و
 • a
  ali
 • ف
  فروشگاه ارزون کده
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • ع
  علیرضا احمدی
 • و
 • ح
  حافظ
 • و
 • ح
  حافظ
 • و
 • ح
  حامد
 • و
 • ح
  حافظ
 • م
  مجید
 • و
 • ح
  حافظ
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • ح
  حسین
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • ح
  حسین زاغی
 • و
 • m
  maryam
 • و
 • m
  maryam
 • و
 • R
  Reza
 • و
 • م
  مرتضی
 • و
 • م
  محمد
 • ک
  کارآفرین
 • ح
  حسین
 • و
 • S
  SAEED
 • و
 • S
  SAEED
 • و
 • S
  SeoRankTools
 • و
 • ب
  بهروز
 • و
 • ف
  فاضل
 • و
 • ف
  فاضل
 • و
 • ط
  طراحی سایت
 • و
 • ش
  شهریار
 • و
 • م
  میترا
 • ح
  حیدری