آژآنس خلاقیت وبسیما

کد QR چیست؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Review: 4.14 - "کد QR چیست؟" by , written on 25/04/2013

کد QR یک نوع بارکد دو بعدی است که توسط گوشی‌های هوشمند و دستگاه‌های اختصاصی خواندن این کد خوانده شده و به متن، ایمیل، وب سایت، شماره تلفن لینک میشود…

بحث و بررسی تکمیلی

Name
Url
من ربات نیستم!
متن پیام

  114
 • و
 • و
 • م
  مبنا پارس
 • م
  مبنا پارس
 • و
 • H
  Hadi
 • و
 • ش
  شریفی
 • و
 • م
  مصطفی
 • و
 • j
  javad
 • و
 • ع
  علیرضا
 • و
 • m
  mohsen
 • و
 • م
  مهدی
 • و
 • e
  elham
 • و
 • S
  Solale
 • ر
  رضا
 • و
 • و
 • س
  سلیمی
 • ن
  نگار
 • m
  mohamad
 • m
  majid
 • م
  محسن
 • M
  MEHDI
 • و
 • د
  دانش
 • و
 • ا
  الماسی
 • م
  محمود
 • و
 • r
  reza
 • ز
  زانیار
 • و
 • م
  محمد
 • گ
  گرین فود
 • م
  مانی
 • j
  javad
 • م
  محمد
 • ب
  بهار
 • ف
  فریبرز
 • ف
  فاطمه
 • ط
  طاهرعلی حسینی
 • m
  matin
 • و
 • م
  مانی
 • و
 • s
  samira
 • و
 • م
  مهدی
 • ج
  جواد
 • ب
  بازدید کننده
 • و
 • ح
  حمدان فرهانیان
 • و
 • م
  مصطفی هاشمی
 • م
  مجتبی
 • a
  ali
 • ع
  علیرضا
 • ب
  بابک
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • س
  سید اسماعیل حسینی
 • و
 • م
  مسعود
 • و
 • ف
  فاطمه
 • و
 • م
  مهرداد
 • و
 • S
  Sarhang
 • و
 • و
 • ح
  حامد
 • ع
  علی
 • و
 • آ
  آرمان
 • و
 • h
  hadi
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • م
  مصطفي
 • و
 • م
  مهرداد
 • و
 • R
  Reza
 • m
  mohsen
 • و
 • s
  saman
 • e
  ehasn
 • و
 • a
  ali_M_MKH
 • و
 • a
  amir
 • م
  مبین
 • و
 • ع
  علی
 • h
  hamid
 • و
 • k
  karami
 • و
 • و
 • م
  ميلاد
 • ح
  حسن شربتی