آژآنس خلاقیت وبسیما

چرا ASP.Net نه؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Review: 2.24 - "چرا ASP.Net نه؟" by , written on 20/10/2016

اگر این روزها به بررسی استارت آپ های تازه در TechCrunch بپردازید،به نظر می رسد …

بحث و بررسی تکمیلی

Name
Url
من ربات نیستم!
متن پیام

    23
  • و
  • ا
    ایمان صالحی
  • و
  • ه
    هادی
  • و
  • و
  • م
    محمد
  • ح
    حسین
  • و
  • ر
    رضا
  • و
  • س
    سینا
  • و
  • و
    ویرا
  • و
  • ک
    کیانوش درتاج
  • و
  • و
  • س
    سهیل
  • م
    مهدی
  • a
    ali
  • م
    محمد ثنامهر
  • ا
    امین خادمیان