آژآنس خلاقیت وبسیما

محتوای تکراری و جریمه سایت

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Review: 3.53 - "محتوای تکراری و جریمه سایت" by , written on 18/06/2013

محتوای تکراری در سایت و یا کپی مطالب را گاهی خومان انجام میدهیم. به صورتی که شما یک مطلب را منتشر می کنید ولی با چند آدرس مختلف در سایت خودتان قرار داده و ..

بحث و بررسی تکمیلی

Name
Url
من ربات نیستم!
متن پیام

  149
 • و
 • ت
  تورج
 • و
 • س
  سپهری
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • ع
  علیرضا
 • و
 • و
 • m
  majidi
 • f
  farzn
 • و
 • و
 • م
  محمد
 • م
  محمد
 • و
 • و
 • ک
  کارگزاری بیمه بانیان آسمان آبی
 • e
  ehsan
 • و
 • ا
  امیر
 • و
 • م
  میلاد
 • و
 • م
  میلاد
 • و
 • ک
  کیا
 • و
 • B
  BIAJN
 • و
 • و
 • B
  BIAJN
 • B
  BIAJN
 • و
 • ع
  علی
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • ح
  حسین
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • ا
  احسان
 • و
 • ا
  احسان
 • و
 • م
  مهدی
 • ف
  فرهاد
 • و
 • ف
  فرهاد
 • و
 • ر
  رضا احمدی
 • و
 • ک
  کاربر
 • و
 • ن
  ناصر رایا
 • و
 • م
  مهدی
 • و
 • م
  مهدی
 • و
 • ر
  رضا احمدی
 • و
 • ی
  یوسف
 • و
 • م
  مصطفی
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • ن
  ناصر
 • و
 • ن
  ناصر
 • و
 • ا
  ام
 • و
 • ا
  ام
 • و
 • ا
  ام
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • ا
  ام
 • ا
  ام
 • و
 • ا
  ام
 • و
 • ا
  ام
 • ا
  ام
 • و
 • ا
  ام
 • و
 • ا
  ام
 • و
 • ا
  ام
 • و
 • ا
  ام
 • و
 • ح
  حسین
 • و
 • ا
  ام
 • و
 • ر
  رامین
 • و
 • پ
  پورحسینی
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • م
  مجتبی محمدی
 • و
 • ح
  حامد
 • و
 • ح
  حامد
 • و
 • ح
  حامد
 • و
 • ع
  عبدالهی پور
 • و
 • ع
  عبدالهی پور
 • و
 • ک
  کرانه
 • و
 • د
  داوود دهقان
 • و
 • د
  داوود دهقان
 • و
 • l
  luke
 • و
 • M
  Milad
 • ط
  طراحی داخلی مغازه
 • ط
  طراحی سایت
 • و
 • M
  M
 • و
 • ا
  ایوب
 • و
 • ا
  ایوب محمودی
 • و
 • ن
  نیما
 • ن
  ندا کاشفیان
 • و
 • a
  ali
 • ر
  رضا
 • و
 • s
  sasan