آژآنس خلاقیت وبسیما

تکنیکهای طراحی جلد مجله

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Review: 3.92 - "تکنیکهای طراحی جلد مجله" by , written on 05/08/2013

اصول طراحی جلد مجله طراحی جلد مجله میتواند رویای هر طراحی باشد. برای اینکار یک …

بحث و بررسی تکمیلی

Name
Url
من ربات نیستم!
متن پیام

    3
  • س
    سارا
  • و
  • س
    سهیل