آژآنس خلاقیت وبسیما

4 نکته اساسی در بهینه سازی تصاویر

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Review: 4.17 - "4 نکته اساسی در بهینه سازی تصاویر" by , written on 29/06/2013

رعایت اصول بهینه سازی تصاویر سایت نه تنها سرعت بارگذاری صفحات را افزایش میدهد بلکه میتواند جایگاه شما را در جستجوی تصاویر گوگل نیز بهبود بخشد. با این کار…

بحث و بررسی تکمیلی

Name
Url
من ربات نیستم!
متن پیام

  84
 • و
 • م
  ماکان
 • ص
  صادق علیخانی
 • و
 • ع
  علی
 • و
 • ع
  علی
 • و
 • ر
  رامین
 • و
 • م
  میلاد
 • و
 • م
  میلاد
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • ا
  امید
 • و
 • ح
  حسن
 • و
 • s
  shanderman
 • س
  سایت تفریحی
 • و
 • ع
  علی
 • و
 • ا
  احسان
 • و
 • م
  محمد
 • م
  محمد
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • M
  Mostafa
 • ع
  علی
 • و
 • ع
  علی
 • ح
  حسن
 • و
 • س
  سینا
 • و
 • ع
  علی
 • و
 • M
  Mostafa
 • و
 • ا
  الهام
 • و
 • ح
  حسین
 • و
 • ح
  حسین
 • و
 • ح
  حسین
 • و
 • ح
  حسین
 • و
 • ب
  بن دانلود
 • و
 • ب
  بن دانلود
 • h
  hamid
 • و
 • h
  hamid
 • و
 • h
  hamid
 • و
 • s
  saied
 • و
 • s
  saied
 • م
  مجتبی
 • و
 • و
 • k
  kami
 • k
  kami_rap
 • و
 • k
  kami
 • و
 • M
  M
 • و
 • ا
  امیر امامی
 • و
 • و
 • ا
  امیر امامی
 • ا
  امیر امامی
 • و
 • ح
  حسین
 • م
  مرتضی