آژآنس خلاقیت وبسیما

بدترین زرافه سال!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Review: 4 - "بدترین زرافه سال!" by , written on 06/01/2016

بدترین شماره از ماهنامه زرافه منتشر شد! ما فکر میکنیم که این شماره بدترین شماره …

بحث و بررسی تکمیلی

Name
Url
من ربات نیستم!
متن پیام

  9
 • ف
  فرهاد
 • و
 • ع
  عرفان
 • و
 • و
 • و
 • ر
  رضا
 • ر
  رضا
 • ر
  رضا