آژآنس خلاقیت وبسیما

بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Review: 3.67 - "بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟" by , written on 15/07/2013

طبق تعریف فیلیپ کاتلر منشا و رکن اساسی نظام بازاریابی، نیاز و خواسته های انسان است. آشنایی با ۹ جنبه مارکتینگ می تواند تعریف دقیقی از امور بازاریابی ارائه کند و …

بحث و بررسی تکمیلی

Name
Url
من ربات نیستم!
متن پیام

  32
 • ه
  هانیه
 • ف
  فرامرز
 • و
 • پ
  پارس متال
 • ن
  ناهید
 • و
 • ح
  حجت
 • ص
  صابر خلیلی
 • و
 • س
  سیامک
 • و
 • م
  محمود
 • و
 • ع
  علی
 • و
 • م
  محمد
 • و
 • س
  سیروس انصاری
 • م
  مهدی خاک زاد
 • ن
  نظری
 • و
 • س
  ستاره
 • و
 • ه
  هاتف
 • س
  سمانه
 • و
 • ط
  طراحی داخلی
 • و
 • ح
  حنان شاهین
 • م
  میثم بنی اسدی
 • ن
  ندا کاشفیان
 • م
  محمد